C. NATURALES. 2º TRIMESTRE


TEMA 10.- LOS ANIMALES Y LAS PERSONAS
https://db.tt/Jd0ocVKP
TEMA 8.- REPTILES, ANFIBIOS Y PECES
https://db.tt/1i1UnxDX
TEMA 9.- LOS INVERTEBRADOS
https://db.tt/8CSQynMf
TEMA 6.- LOS ANIMALES
https://dl.dropboxusercontent.com/u/130709749/C.%20NATURALES%203%C2%BA/C%20NATURALES%203%20PRIMARIA%20TEMA%206%20LOS%20ANIMALES.swf
TEMA 7.- MAMÍFEROS Y AVES
https://dl.dropboxusercontent.com/u/130709749/C.%20NATURALES%203%C2%BA/C%20NATURALES%203%20PRIMARIA%20TEMA%207%20LOS%20MAM%C3%8DFEROS%20Y%20LAS%20AVES.swf